Aktuellt


Nya Ram-avtal

Med glädje kan vi meddela att vi i dagarna har skrivit på Ram-avtal med närkommunerna: Norrtälje, Täby, Vaxholm, Järfälla, Lidingö, Solna, Danderyd och Sollentuna. Vi har härmed nytt Ram-Avtal för Roo Gård lantbrukskooperativ, Krinolinen HVB och Prima Gruppens Korttidsboende - Nollpunkten. Vi ser fram emot att samarbeta med våra grannkommuner.Saknar du medlemskort?

Vi får ibland inbetalningar på medlemsavgifter utan avsändare.
Om du saknar medlemskort men vet att du har betalat avgiften ta kopia på kvittot av inbetalningen och hör av dig till Administrationen på Roo Gård.Årsmötes protokoll

Nu finns protokoll från Årmötet upplagt här på hemsidan. Kika in under medlem i övre menyn. Protokollen är i PDF format.Föreningsstämma 2017-04-20

En liten skara medlemmar tog sig till Krinolinen för Föreningsstämman 2017. Till mötesordförande valdes Lars Svedin. Krinolinens nya föreståndare Anna Hellmark Sörensen presenterades och välkomnades till föreningen.
Prima Gruppens verksamhetschef Staffan Bardach presenterade förvaltningsberättelsen och nämnde att bilden med Roo Gårds Huvudbyggnad omringat med byggställning illustrerar de senaste två åren i föreningen. Renovering och upprustning pågår både på Krinolinen och på Roo Gård.
Ny styrelse för Prima Gruppen valdes. Thomas Fröberg omvaldes som ordförande på ett år. Ledamöterna Elena Nordström, Anders Bergstedt och Stefan Heinonen har ett mandatsår kvar. Mats Arnhög omvaldes som ledamot på två år. Per-Olof Melander, som varit förste suppleant valdes som ledamot på två år.
Till förste suppleant valdes Roger Österling, gammal medarbetare från LJ Flytten. Till andre suppleant valdes Ingela Oster som jobbar som kökschef på Roo Gård.
Till revisor på ett år valdes auktoriserad revisor Lars Karlsson och revirorssuppleant på ett år Christer Eriksson bägge från Crowe Horwath Osborne AB.
Nya valberedningen på ett år består av Lotta Wennberg (sammankallande) som jobbar med ekonomi i vårt Huvudkansli , Kerstin Bergvall, boendestödjare från Roo Gård och Henrik Remnebjörk, receptionsansvarig på Krinolinen.

Vi välkomna den nya styrelsen och ser fram emot ett fantastisk Prima År!Ny föreståndare för Krinolinen

Den första februari 2017 tillträder Anna Hellmark Sörensen som ny föreståndare för Krinolinen HVB.
Anna är socionom och har arbetat bl.a. som socialsekreterare i Botkyrka kommun.
Vi välkomnar Anna till oss på Prima Gruppen!Medlemsavgift 2017

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2017. Avgiften är 100 kr/år.
Du kan titta under fliken medlem för betalningsalternativ samt info om medlemsförmåner.

Om du saknar utskick från oss, hör av dig så uppdaterar vi medlemsregistret!Samarbete med Nobba Brass & Nubbe

prima Gruppen samarbetar med fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe.
Du kan delta i aktiviteter hos NBN genom att visa ditt medlemskort i Prima Gruppen. NBN erbjuder aktivt och nyktert fritid med mängder av aktiviter och kurser.
Besök deras hemsida nobba.nu eller ring för mer information 08-720 10 10.
Här kan du läsa senaste medlemsbrevet för NBN: Medlemsbrev 17/1 (PDF)Nollpunkten i Primagruppens ägo

Från och med den 1 november 2016 är Primagruppen ensam ägare på Sätraviks Korttidsboende AB, Nollpunkten. I samband med förvärvet har vi bestämt och flytta Nollpunkten till Vaxholm.
Läs mera här

november 22, 2016Ny inredning på boenderum på Krinolinen

På Krinolinen håller vi på och standardiserar inredningen på våra boenderum. Alla rum kommer att få samma typ av möbler, med vissa skillnader på färgen på textilier.

september 19, 2016Annexet på Roo Gård

Annexet har fått nytt färg på väggarna, nya fönsterfoder och även ljugarbänken har renoverats!

september 19, 2016Matsalen på Roo Gård

Under sommaren har tre av huvudbyggnadens fyra matsalar renoverats. Här får ni några bilder av våra fina matsalar! Renovering av huvudbyggnadens tak har också kommit igång och beräknas pågå två månader.

september 4, 2016Läs gamla inlägg här

[upp]