Styrelsen

Kontakta styrelsemedlemma per e-post genom att klicka på namnet

Förtroendevalda

Styrelsen

Thomas Fröberg (Ordförande)

Anders Bergstedt (Ledamot)

Katri Elena Nordström (Ledamot)

Stefan Heinonen (Ledamot)

Mats Arnhög (Ledamot)

Per-Olof Melander (Ledamot)

Suppleanter

Roger Österling (Förste suppleant)

Ingela Oster (Andre suppleant)


Valberedning

Lotta Wennberg (Valberedare, sammankallande)

Kerstin Bergvall (Valberedare)

Henrik Remnebjörk (Valberedare)

Revisorerna

Lars Karlsson (Auktoriserad revisor, Crowe Horwath Osborne AB)

Christer Eriksson (Revisors suppleant, Crowe Horwath Osborne AB)

[upp]